sipkadole

Surový glycerín min 82%

Surový glycerín je kvapalina, ktorá vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe biodieslu (metylesteru mastných kyselín), získaného transesterifikácoiu triglyceridov mastných kyselín. V procese výroby sa ako katalyzátor používa metanolát sodný.

Základnou surovinou, používanou vo výrobe, je repkový olej. Je však možné použiť aj iné druhy olejov.

Surový glycerín sa vyrába v Meroco a.s. Leopoldov. Glycerín má široké uplatnenie, používa sa ako kŕmna surovina, v bioplynovej stanici na výrobu bioplynu, v chemickom, potravinárskom farmaceutickom, stavebnom priemysle atď.

Odber tovaru je možný v autocisternách.

glycerin
specifikacia kvality glycerin mrc strana 1

Špecifikácia kvality glycerín Meroco

www.fgatelier.sk