sipkadole
kukurica

Kukurica zrnová je jedným z najvýznamnejších zdrojov energie. Intenzívnym šľachtením sa posunuli hranice pestovania tejto plodiny a dosiahla sa špecializácia jednotlivých hybridov podľa účelu použitia. Jedným z účelov použitia je aj výroba bioetanolu. Neoddeliteľnou súčasťou technologického procesu výroby bioetanolu je aj produkcia krmiva DDGS (Distillery Dried Grain Solubles), čím dochádza k dokonalému a úplnému využitiu vstupnej suroviny zrna kukurice. Výrobou bioetanolu Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré znižujú emisie a chránia životné prostredie podľa nariadení EÚ.

Kukurica patrí medzi najproduktívnejšie plodiny. Vysoký úrodový potenciál vyžaduje odborný prístup k technológii pestovania, ktorá sa za posledné roky zmenila od základu. Pod vplyvom klimatických zmien zohráva správny výber hybridu do konkrétnych podmienok veľkú úlohu. Vysoko cenené vlastnosti hybridov, ako tolerancia stresových podmienok, rýchle uvoľňovanie vody zo zrna, stabilita úrody, sú samozrejmosťou vo všetkých šľachtiteľských programoch. Kukurica sa právom zaradila medzi významné trhové plodiny.

pecifikcia kvality kukurica Enviral 1

Špecifikácia kvality kukurica Enviral

www.fgatelier.sk