sipkadole

Lecitínové kaly vznikajú v procese degummingu – odslizenia surových olejov. Pre svoj vysoký bioplynový potenciál sú používané v bioplynových staniciach. Používajú sa na posilnenie fermentačného procesu bez prístupu kyslíka.

Lecitínové kaly sa vyrábajú v Meroco a.s., Leopoldov.

Odber tovaru sa uskutočňuje aj autocisternami.

specifikacia kvality glycerin mrc strana 1

Špecifikácia kvality lecitinové kaly Meroco

www.fgatelier.sk