sipkadole
repka olejna

Repka olejná je najpestovanejšia olejnina na Slovensku. V posledných rokoch sa prejavuje vzostupná tendencia hodnotenia repkového semena z hľadiska hospodárskej významnosti, t.j. obsahu oleja vysokej energetickej hodnoty. Vedľajším produktom výrobného procesu sú repkové extrahované šroty. Výrobou metylesteru Slovensko prispieva k ochrane životného prostredia a znižovaniu emisií v ovzduší. Repka olejná je najzaujímavejšia trhová plodina. Za posledných 40 rokov zaznamenala obrovské zmeny v technológii pestovania a v šľachtení. Uvedenie osív hybridov repky na trh naplnilo očakávania poľnohospodárov. Intenzívna agrotechnika pestovania a zodpovedajúca ochrana im umožňuje dosiahnutie nadpriemerných výnosov pri vysokej kvalite produktu.

spec kvality repka

Špecifikácia kvalitity repka olejná Enagro

ISCC

ISCC EU Prehlásenie pestovateľa EU

VOP

Repka VOP nákup Enagro

sk bio

SK BIO vyhlásenie Enagro

www.fgatelier.sk