sipkadole
enagro spolocnost

Enagro, a.s. bolo založené v roku 2008 ako obchodná spoločnosť s primárnym cieľom zabezpečiť nákup komodít pre biopalivový priemysel. Dnes je Enagro obchodnou spoločnosťou, ktorá zobchoduje 800 tisíc ton komodít v oblasti nákupu a predaja. Súčasťou obchodného portfólia je kukurica, repka, rôzne druhy olejov, repkové šroty, DDGS, glycerín a chémia.

Enagro už od svojho vstupu na slovenský agrárny trh zaujalo jasnú pozíciu a vytýčila si ciele lídra na slovenskom agrárnom trhu. S ročnou realizáciou 350 tisíc ton kukurice a 225 tisíc ton repky olejnej tvorí silnú súčasť významného domáceho reťazca slovenských podnikateľov v poľnohospodárstve so spracovateľskými závodmi na území Slovenska.

Ambiciózne plány - vízia silného a moderného obchodného partnera sa úspešne napĺňa a Enagro rozširuje svoje ďalšie aktivity aj na nové projekty. Moderné trendy obchodovania a spracovania poľnohospodárskych plodín považuje vedenie spoločnosti Enagro za základ úspechu a dlhodobej stratégie.

Spoločnosť vyslala už pri svojom vstupe na trh signál, že má ako dodávateľ významných výrobcov biopalív na Slovensku jasný cieľ:

Stavať svoj obchod s komoditami predovšetkým na korektných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch kľúčovými obchodnými spoločnosťami v stredoeurópskom regióne. Našou prioritou je nadväzovať na dlhodobú, vzájomne výhodnú spoluprácu a byť dôveryhodným partnerom v oblasti nákupu agrokomodít, Enagro ponúka finančnú istotu dodávateľom komodít.

Kľúčovým zameraním spoločnosti je nákup poľnohospodárskych komodít - primárne repky a kukurice. Dôležitou súčasťou činnosti je aj obchodovanie s uvedenými komoditami v rámci slovenského, ale aj zahraničného trhu.

Premyslená stratégia a kvalitný ľudský potenciál sú tým, čo dáva skvelé predpoklady na realizáciu všetkých zámerov spoločnosti.

www.fgatelier.sk