sipkadole

Obchodná spoločnosť Enagro má záujem prispievať k ochrane životného prostredia, čo realizuje kúpou a predajom trvalo udržateľných produktov, zahrňujúcich nízke hodnoty emisií skleníkových plynov.

Pri nákupe hlavných poľnohospodárskych komodít (kukurice, repky) sa zameriava na certifikované suroviny v rámci národných schém, určených pre podporu trvalej udržateľnosti (ISCC DE, REDcert DE, SK BIO, BUHG, TU CZ), ako aj schém schválených Európskou komisiou (ISCC EU, 2BSvs, REDcert EU...)

Spoločnosť Enagro vie taktiež ponúknuť komodity certifikované podľa medzinárodne uznávanej schémy ISCC EU, a taktiež suroviny certifikované v národných systémoch trvalej udržateľnosti ISCC DE a SK BIO.

iscc de

ISCC DE certificate Enagro

iscc eu

ISCC EU certificate Enagro

SK BIO eng Enagro

SK BIO certificate Enagro

uksup enagro2019

 UKSUP attestation Enagro

Certifikat gmp

GMP+B3 certificate Enagro

Politika kvality

Politika kvality

www.fgatelier.sk